คำขวัญกรุงเทพมหานคร : กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

บุคลากร


____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครู คศ.๓
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครู คศ.๒
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครู คศ.๑
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครูผู้ช่วย
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ครูพี่เลี้ยง
____________________________________________________________________________________________________________________________________

พนักงานอาคารสถานที่