คำขวัญกรุงเทพมหานคร : กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

กิจกรรมต่างๆ


ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ติดตามได้ที่ Facebook โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว โปรดคลิกที่รูป