คำขวัญกรุงเทพมหานคร : กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

เกี่ยวกับเรา


โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์เปิดทำการสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2479 ต่อมาเมื่อปี 2514 นางแมะ อามินเซ็นได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา ให้สร้างโรงเรียนทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา โดยเริ่มสร้างอาคาร3 ชั้น และ 4 ชั้นหันหน้าเข้าหากันเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 จนถึงปัจจุบัน